Hướng dẫn sử dụng két sắt khách sạn dòng HA

Cửa két sắt khách sạn Goodwill

– Hướng dẫn sử dụng két sắt khách sạn dòng sản phẩm HA – Được sử dụng phổ biến trong các khách sạn để phục vụ khách hàng cất giữ tài sản một cách an toàn khi đi du lịch và nghỉ ngơi tại khách sạn, với tính chất nhỏ gọnan toàn nên được các khách sạn ưu tiên đầu tư lắp đặt.

– Với Uy tín của mình, GOODWILL cung cấp những dòng két sắt khách sạn chất lượng cho tất cả các dự án khách sạn ở cả nước và thị trường nước ngoài. Mời bạn tham khảo thêm các dòng két sắt khách sạnGOODWILL đang sản xuất và cung cấp.

– Và hôm nay GOODWILL xin được cung cấp thông tin hướng dẫn sử dụng két sắt khách sạn đến bạn nhằm giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng – chúng ta cùng tham khảo nhé:

két sắt goodwill ha-230
két sắt khách sạn GOODWILL HA-230

I. Cài đặt thông số cho két sắt khách sạn

Để sử dụng và cài đặt chương trình cho két sắt khách sạn, hãy đọc kỹ các hướng dẫn dưới đây:

– Vị trí cửa: MỞ (mở bằng mã số mặc định 1234)

– Nhập mã số chương trình: Nhấn phím “* *”, màn hình hiện “PROG”, sau đó nhập mã số chương trình “865791”

– Có 3 màn hình chương trình để cài đặt với các lệnh sau: 

MÀN HÌNH ĐẦU TIÊN:

1            4            1           1             0          1

                           STT :   1            2            3            4             5           6

Các lệnh lựa chọn:

1. Mã số xuất hiện trên màn hình

 • Nhấn 0 – Mã số của Khách sẽ không xuất hiện sau mỗi lần nhập mã.
 • Nhấn 1 – Ký số sẽ hiện lên màn hình két ngay khi Khách đang nhập mã số

2. Tổ hợp ký số trong một mã số

 • Nhấn 3 – để cài đặt mã số với 3 ký số
 • Nhấn 4 – để cài đặt mã số với 4 ký số
 • Nhấn 5 – để cài đặt mã số với 5 ký số
 • Nhấn 6 – để cài đặt mã số với 6 ký số

3. Thời gian bàn phím sẽ tự động khoá sau 4 lần liên tiếp nhập mã

 • Nhấn 0 – không khoá phím
 • Nhấn 1 – tự động khoá trong 15 phút
 • Nhấn 2 – tự động khoá trong 30 phút

4. Mã quản lý

 • Nhấn 0 – Không hiện mã
 • Nhấn 1 – Hiện mã

5. Hiện lại mã số sau mỗi lần đóng cửa

 • Nhấn 0 – mã số sẽ không được nhắc lại sau két được đóng
 • Nhấn 1 – mã số sẽ nhắc lại sau mỗi lần cửa đóng

6. Phương cách đóng bằng mã số

 • Nhấn “0” – Lần đầu tiên, phải nhập mã số, nhấn phím “#”, cửa đóng. Két sắt sẽ lưu mã số đóng cuối cùng.
 • Các lần tiếp theo, khi đóng cửa và chỉ cần nhấn “#

NHẤN PHÍM (#) XUẤT HIỆN MÀN HÌNH THỨ HAI ĐỂ CÀI ĐẶT NGÀY THÁNG NĂM

MÀN HÌNH THỨ HAI

                                        0          5             0          3             1          5  

 

Có nghĩa năm tháng ngày hiện tại là: 2005/03/15

NHẤN PHÍM (#) XUẤT HIỆN MÀN HÌNH THỨ HAI ĐỂ CÀI ĐẶT THỜI GIAN

MÀN HÌNH THỨ BA

                                         1           4           2          5            3            6    

          

Có nghĩa thời gian hiện tại là: 14:25:36

II. Cài đặt mã quản lý cho két sắt khách sạn

Mã số quản lý chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Khi khách quên mã số

– Nhấn “*” + “*”, màn hình hiển thị “PROG”. Nhập mã số quản lý đã được cài đặt trước “011223”, và màn hình sẽ hiện chữ “NEW

– Trong vòng 5 giây, sau khi “NEW” biến mất, nhập ký số bất kỳ mã số gồm 6 số, màn hình sẽ hiện “AGAIN

– Trong vòng 5 giây, sau khi “AGAIN” biến mất, nhập lại lần nữa mã số quản lý bạn vừa nhập, màn hình sẽ hiện “DONE”, nghĩa là cài đặt mã số quản lý thành công

Chú ýPhải đảm bảo là mã quản lý không được trùng khớp với mã chương trình (VD: 865791).

III. Đóng mở bằng mã số khách:

1. Đóng

 • Vị trí cửa mở.
 • Đóng nhẹ cửa và nhập mã số từ 3-6 chữ số
 • Nhấn “#”, Chuông sẽ kêu “beep” màn hình sẽ xuất hiện chữ “CLOSED” và hệ thống chốt cửa sẽ tự động khóa.
 • Khi hệ thống chốt đã được khóa an toàn, màn hình sẽ hiển thị lại mã số vừa nhập vào trong vòng vài giây.

2. Mở

 • Nhập đúng mã số vừa khóa
 • Chuông kêu “Beep”, màn hình sẽ hiển thị “OPENED” và hệ thống chốt khóa sẽ tự động mở.
Khóa của két sắt khách sạn ha-230
Khóa két sắt khách sạn GOODWILL dòng HA

IV. Khóa khẩn cấp:

– Khóa khẩn cấp dùng để mở cửa mạch điện tử bị hư, quên mã số hoặc hết Pin.

– Mở nhãn hiệu trên cánh cửa.

– Dùng chính xác chìa khóa để mở

– Nếu mở thành công, màn hình sẽ xuất hiện “OPENED

V. Kiểm tra pin

Nhấn “#

– Màn hình đọc “BA-HI” nghĩa Pin tốt

– Màn hình hiện “BA-LO” nghĩa Pin yếu ta nên thay Pin

VI. Thông tin hiển thị trên màn hình và cách giải quyết:

ERROR –

Nghĩa là mã số vừa nhập sai hoặc bạn đã không theo hướng dẫn.

Cách giải quyết: kiểm tra lại mã số của bạn và làm lại tiến trình trên.

ERROR 1-

Có một áp lực đè lên chốt khoá làm chốt không thụt vào để cửa mở

Cách giải quyết: đẩy cửa hướng vào trong, và giải phóng áp lực đã đè lên chốt khoá. Nhập lại  mã  số  lần nữa .

VII. Chức năng trên CEU (Computerized Emergency Unit)

1. Cài đặt lại CEU

Nhập “**” màn hình hiện lên “PROG”. Sau đó nhập mã chức năng “8675*8”, mã mở 1 là “3333”, mã mở 2 là “4444”.

2. Đọc lại

Nhập “**” màn hình hiện lên “PROG”. Sau đó nhập mã chức năng “8675*8”, màn hình hiện “READ**”, ** là số ghi lại.

3. Thay đổi mã mở

CEU ở trạng thái mở

 • Nhập “**” màn hình hiện “PROG” nhập mã 1 “3333”, màn hình xuất hiện “NEW-C1” nhập mã mới gồm 4 chữ số + ENTER (#).  Màn hình hiện “DONE”.
 • Nhập “**” màn hình hiện  “PROG” nhập mã 2 “4444” + ENTER, “*2”, màn hình hiện “NEW-C2, nhập mã mới gồm 4 chữ số + ENTER (#). Màn hình hiện từ “DONE”

4. Thay đổi mã CEU

 • Nhập “**” màn hình hiện “PROG”.
 • Nhập mã chức năng “8675*5”, màn hình xuất hiện “NEW”, nhập mã mới gồm 6 chữ số + ENTER (#). 
 • Màn hình hiện “AGAIN”, nhập lại mã vừa mới nhập và nhấn ENTER (#) để xác định lại.
 • Màn hình hiện “DONE”. Mã chức năng mới đã được cài đặt

5. Đổi mã két bằng CEU

 • Nối CEU với két sắt.
 • Nhập “**” màn hình hiện “PROG”.
 • Nhập mã chức năng “8675*5”, màn hình xuất hiện “NONCE”, nhập mã chức năng của két, nhấn ENTER (#).
 • Màn hình hiện “NEW” nhập mã chức năng mới gồm 6 chữ số + ENTER (#).
 • Màn hình hiện “AGAIN”, nhập lại mã chức năng vừa mới nhập và nhấn ENTER (#) để xác định lại.
 • Màn hình hiện “DONE”, mã chức năng mới đã được cài đặt, nếu màn hình hiện “ERROR” phải thao tác lại.

6. Xem ghi nhận đóng và mở két 100 lần gần nhất:

 • Đảm bảo cửa mở (chốt khoá được mở tối đa)
 • Nhấn “* *”, màn hình hiện “PROG”, sau đó nhập mã số “8806”, nhấn “*”. Bạn sẽ xem được ghi nhận 100 lần mở két gần nhất

Bạn sẽ thấy màn hình đầu tiên với 5 số, và xác định lại bằng cách nhấn (#) kiểm tra màn hình thứ hai xuất hiện 6 số, bạn nhấn “#” tiếp tục để xem tiếp màn hình thứ ba

sau cánh cửa két sắt khách sạn goodwill
Bên trong két sắt khách sạn GOODWILL

VÍ DỤ

Mành hình đầu tiên

                                      0          0           1                              0          1 

  

Màn hình thứ hai

                                       0         5           0              4               1          8      

  

Màn hình thứ ba

                                       1          3            5             8              3           2      

  

+ Các số 1 2 3 nghĩa là – (số lần mở cửa được ghi nhận)

+ Số 4 —— khoảng trống

+ Số 5 nghĩa là  ——   Nếu là số “0”, nghĩa là mở cửa

Nếu là số “1”, nghĩa là đóng cửa

+ Số 6 nghĩa là  ——   cách cửa được đóng và mở

Nếu hiện “1”, nghĩa là đóng và mở cửa bằng mã số của khách

Nếu hiện “2”, nghĩa là đóng và mở cửa bằng mã số quản lý

Nếu hiện “3”, nghĩa là mở két bằng thiết bị CEU

Nếu hiện “4”, nghĩa là mở cửa bằng cách bật nguồn

+ Vị trí số 7 8 9 10 11 12 nghĩa là  –  năm, tháng, ngày

+ Vị trí số 13 14 15 16 17 18 nghĩa là – giờ, phút, giây

Chú ý: Nếu số 5 hoặc 6 không có dữ liệu có nghĩa là hệ thống hoạt động bị lỗi.

Ví dụ:

– Màn hình thứ nhất 001 01 (nghĩa là có 1ghi nhận, cửa được mở bằng mã số của khách)

– Màn hình thứ hai 050418 (nghĩa là ngày 18 tháng 04 năm 2005)

– Màn thứ ba 135832 (nghĩa là thời gian mở cửa là lúc 13:58:32)

Bạn có thể nhấn 3 lần “LOCK” (#) để xem tiếp ghi nhận tiếp theo ở màn hình tiếp theo.

– Hoàn thành các thao tác hướng dẫn sử dụng két sắt khách sạn dòng sản phẩm HA đã giúp cho bạn có nhiều hơn những thông tin để dễ dàng sử dụng chiếc két sắt khi mua về lắp đặt.

– Qua những hướng dẫn trên nếu bạn gặp phải những khó khăn trong quá trình sử dụng két sắt khách sạn thì bạn có thể liên hệ đến số điện thoại của GOODWILL: (028) 3930 3060 hoặc hotline: 0903 80 44 30 để được chúng tôi hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng.

GOODWILL mong muốn những thông tin hướng dẫn sử dụng két sắt khách sạn trên sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều thông tin cần thiết không những về sử dụng két sắt khách sạn, Ngoài ra những thông tin trên website https:/ketsat.vn giúp bạn hiểu hơn về nhiều loại két sắt khác nhau để có những lựa chọn cụ thể cho chính bản thân, gia đình và bạn bè.

Những bài viết liên quan:

Hướng dẫn sử dụng két sắt khách sạn dòng HA
5 (100%) 1 vote[s]

Sản phẩm bán chạy

-10%
52,800,000  47,520,000 
240,000 
-10%
1,525,000  1,373,000 
-10%
4,080,000  3,672,000 
-10%
3,590,000  3,231,000 
-10%
4,000,000  3,600,000 
-10%
5,390,000  4,851,000 
-10%
4,000,000  3,600,000 
-10%
1,590,000  1,431,000 
-10%
6,590,000  5,931,000 

sản phẩm khuyến mại

-10%
5,870,000  5,283,000 
-10%
5,160,000  4,644,000 
-10%
6,220,000  5,598,000 
-10%
22,500,000  20,250,000 
-10%
18,900,000  17,010,000 
-10%
23,790,000  21,411,000 
-10%
22,000,000  19,800,000 
-10%
16,690,000  15,021,000 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
DMCA.com Protection Status